Ušetrené
plasty

1.6

ton

Search...
search

Nenašiel sa žiadny údaj podobný „“ ..

EcoTank

Inovatívne a ekologické
riešenie dopĺňania
vody do ostrekovačov

ekologické riešenie

pohodlná obsluha

jednoduchá inštalácia

EcoTank je unikátne, inovatívne patentované riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov s výrazne pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Jeho moderný dizajn, jednoduchá inštalácia a ľahká obsluha ho predurčuje k tomu, aby sa stal celosvetovým štandardom pre čerpacie stanice.

Ak by sa stal EcoTank štandardnou súčasťou len 15 % čerpacích staníc v Európe, ročne dokážeme ušetriť tisíce ton plastových obalov, v ktorých sa dnes predáva voda do ostrekovačov.

Toto ekologické riešenie vhodné pre všetky čerpacie stanice šetrí životné prostredie nielen úsporou plastov, ale aj svojou prevádzkou. Funkcionalita EcoTanku je založená na princípe tzv. samospádu a na svoju prevádzku potrebuje len 24 voltov.

EcoTank

  • patentované inovatívne riešenie
  • ekologický spôsob dopĺňania vody do ostrekovačov
  • šetrí životné prostredie
  • moderný dizajn
  • pre všetky čerpacie stanice
  • jednoduchá inštalácia bez stavebných úprav

EcoTank je ekologické a moderné riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov pre všetky čerpacie stanice a motoristov, ktorí preferujú jednoduché, komfortné dopĺňanie kvapaliny do ostrekovačov a ktorým záleží na ochrane životného prostredia. Je ekologický, nakoľko výrazne prispieva k šetreniu plastových obalov a na svoju prevádzku potrebuje len 24 voltov.

EcoTank je užívateľsky veľmi jednoduchý. Na čerpacej stanici si pohodlne natankujete nielen naftu či benzín ale aj vodu do ostrekovačov. Zaplatíte jednou platbou súčasne. Jednoducho si natankujete vodu do auta rovnako ako pohonné hmoty.

EcoTank je bezobslužný - sám rozpozná objem zostávajúcej kvapaliny a signalizuje nutnosť jej doplnenia.

EcoTank má moderný dizajn a jeho jednoduchá inštalácia bez stavebných úprav ho predurčuje stať sa celosvetovým štandardom pre všetkých prevádzkovateľov čerpacích staníc, ktorým záleží na ochrane životného prostredia.